یکشنبه , مرداد ۳ ۱۴۰۰
خانه / معرفی کتاب / بازار خودفروشی – معرفی کتاب

بازار خودفروشی – معرفی کتاب

بازار خودفروشی

|بازار خودفروشی از قطره|

علت انتخاب چنین عنوانی جهت کتاب آن می باشد که Vanity به معنای بی‌حاصلی و همچنین بیهودگی و همچنین بی‌ارزشی می باشد و همچنین در ادبیات فارسی، واژهٔ «خودفروشی» بر طبق لغتنامهٔ دهخدا هرگز به معنای فاحشگی نبوده و همچنین به معنای جلوه‌فروشی، خودنمایی و همچنین خودستایی می باشد و همچنین ازاین‌رو مترجم کتاب استاد منوچهر بدیعی آن عنوان را برگزیده‌اند که خیلی زیاد مناسب و همچنین در خورِ وقایع داستان می‌باشد. ترجمهٔ بی‌بدیل استاد بدیعی، آن رمان را چنان دلنشین کرده می باشد که به‌جرئت می‌قدرت گفت از ‌هر لحاظ ارزشمند و همچنین تحسین‌برانگیز می باشد.

آن اثر فاخر از دیدگاه سامرست موآم، جزو بیست کتاب برتر قرن ۱۹ شناخته شده می باشد. و همچنین شامل ۶۷ فصل می باشد و همچنین هر فصل عنوان مخصوص به خودش را دارد. شخصیت‌های داستان خیلی زیاد زیادند و همچنین گاهی باعث سردرگمی خواننده می‌می شود که نویسنده بعضاً آنها را از اواسط داستان به خواننده یادآوری می‌کند.

و همچنین‌ نقطهٔ آخر آنکه عکس روی جلد اثر خود نویسنده می باشد.

[ مطلب مرتبط: رمان کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل پدر – نشر نیلوفر ]

بازار خودفروشی

جملاتی از متن کتاب بازار خودفروشی

در صورتی که شهروندان و مردم شهر بچه‌ها را به حال خود بگذارند، در صورتی که معلمان سربه‌سرِ آنها نگذارند، در صورتی که پدر و همچنین مادرها اصرار نداشته باشند که انظار و افکار آنها را به راه معین بکشانند و همچنین بر احساسات آنها سلطه یابند – بر انظار و افکار و همچنین احساساتی که جهت همگان معمایی به‌شمار می‌آید (آخر مگر من و همچنین تو همدیگر را، فرزندانمان را، پدرانمان را، همسایه‌مان را تا چه مقدار و اندازه می‌شناسیم؟ آیا می‌دانید انظار و افکار پسرک یا دخترکی که زیردست شماست چقدر زیباتر و همچنین مقدس‌تر از انظار و افکار آدم خرفی می باشد که دنیا او‌ را فاسد کرده و همچنین مهار آن هم پسرک یا دخترک را در دست دارد؟) – حرف من آن می باشد که در صورتی که پدرها و همچنین مادرها و همچنین معلم‌ها فرزندان خود را اندکی آزاد می‌گذاشتند زیان کمتری به‌بار می‌آمد، گرچه شاید مبلغ کمتری از صرف‌ونحو لاتین یاد می‌گرفتند. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۷۳)

بازار خودفروشی جایی می باشد خیلی زیاد یاوه و همچنین خبث‌آمیز و همچنین احمقانه و همچنین انباشته از انواع مزخرفات و همچنین‌ نادرستی‌ها و همچنین خودنمایی‌ها و همچنین گرچه آن هم معلم اخلاقی که بر پشت جلد خودنمایی می‌کند (تصویر دقیق چاکر خاکسار شماست) نه پوشیدن ردا را توصیه می‌کند و همچنین نه آویختن واکسیل را بلکه تنها و فقط پوشیدن آن هم لباس نوکرانهٔ احمقانه را که همگان او به آن هم ملبسند توصیه می‌کند، ولی باید توجه داشت آخر توجه داشته باشید که هرکس مکلف می باشد تا جایی که از واقعیت و حقیقت آگاه می باشد واقعیت و حقیقت‌گو باشد؛ خواه کلاه زنگوله‌دار بر سر داشته باشد یا کلاه پارویی، و همچنین مقداری مباحث و مطالب نامطبوع الزاماً در ضمن ادای آن تکلیف پیش می‌آید. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۱۱۷)

مادربزرگم می‌گفت بهترین زنانْ ریاکار و همچنین دورو خواهند بود. نمی‌دانیم چه‌چیزها را از ما پنهان می‌کنند: آنگاه که خیلی زیاد بی‌ریا و همچنین خودمانی هم به‌نظر می‌رسند چه احتیاط‌ها که نمی‌کنند: چه‌بسا که آن هم لبخندهای بی‌ریا که به آسانی بر لب می‌آورند، دام‌هایی می باشد از تملق و همچنین فریب و همچنین خلع سلاح – منظورم تنها و فقط زنان شوخ‌چشم نیست، بلکه نمونه‌های منزل و خانه‌داری و همچنین مظاهر عفت مخصوص زنان و دختران جوان هم هست. کیست که ندیده باشد زنی را که بلاهت شوهری احمق را پنهان می‌کند و همچنین خشم شوهری وحشی را به چاپلوسی می‌ستاید؟ ما آن حالت برده‌وارِ دوست‌داشتنی را می‌پذیریم و همچنین هر زنی را به سبب آن هم می‌ستاییم و همچنین آن طر‌ّاری زیبا را واقعیت و حقیقت می‌خوانیم. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۲۲۶)

هنگام و زمانی که کسی زیر بار منت غیره ای رفته باشد و همچنین بعد از آن هم با او نزاع کند، به قول معروف، عزت نفس متعارف باعث می‌می شود که خیلی زیاد اکثرا و بیشتر از غریبه‌ای محض در دشمنی پافشارد. تو از جهت آنکه در آن‌گونه موارد دلیلی جهت سنگدلی و همچنین ناسپاسی خود بتراشید چاره‌ای جز آن ندارید که گناه طرف دیگر را اثبات کنید. آن نیست که تو خودپرست و همچنین بی‌ادب باشید و همچنین از زیان در معامله‌ای خشمگین شده باشید – حاشا و همچنین‌کلا – بلکه طرف شماست که تو را با نکات مهم و ترفندهای رذیلانه و همچنین انگیزه‌های نحس و همچنین‌ شوم به آن هم معامله کشانده می باشد. هر شهروندان و مردم شهر‌آزاری، صرفاً به حکم عقل و همچنین منطق، ناگزیر می باشد که خباثت مرد از اسب افتاده را ثابت کند – وگرنه بدطینتی خود را ثابت کرده می باشد. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۲۳۳)

کدام ابله خطاکاری گفته می باشد «از حلواحلوا گفتن دهان شیرین نمی‌می شود»؟ قستی از دهان‌ها در آن دنیا تنها و فقط با حلواحلوا گفتن شیرین می‌می شود. آن هم‌گو‌نه که الکسی سوایه (آشپز فرانسوی) فناناپذیر می‌تواند با صنار، آشی بس خوشمزه‌تر از آن هم بپزد که آشپز نادانی با چند تومان سبزی و همچنین گوشت می‌پزد، آن هم‌روش هم هنرمندی زبردست می‌تواند با چند جملهٔ ساده و همچنین دلپذیر کاری کند بس کاری‌تر از نعمت‌های فراوان که در دست شلخته‌ای باشد. و همچنین بالاتر از آن، می‌دانیم که نعمت‌های فراوان غالباً پاره‌ای شکم‌ها را به‌درد میآورد، حال آنکه اکثرا و بیشتر شهروندان و مردم شهر کلمات زیبا را، هرقدر زیاد باشد، هضم می‌کنند و همچنین همواره هل من مزید می‌گویند. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۲۴۲)

در صورتی که می‌دانستیم که یاران و همچنین‌ خویشان عزیز ما در موردٔ ما چه می‌اندیشند دنیایی که در آن هم به سر می‌بریم به صورتی در می‌آمد که از وداع با آن هم غرق شادی می‌شدیم و همچنین در چنان وضع روحی و همچنین‌ وحشت مدامی به سر می‌بردیم که ابداً طاقت نمی‌آوردیم. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۳۸۹)

هر مردی تا نداند هنگام و زمانی که خانم‌ها بعد از شام به طبقهٔ بالا می‌روند در موردٔ چه‌چیز سخن می‌گویند نمی‌تواند به آن هم اسرار راه یابد یا آنها را بفهمد. تنها و فقط از روی کنجکاوی و همچنین سماجت می باشد که گاهی می‌قدرت به گوشه‌ای از آن هم رازها دست یافت و همچنین هرکسی که گوش‌به‌زنگ باشد و همچنین پیاده‌رو خیابان پال‌ مال را گز کرده یا به باشگاه‌های آن شهرستانِ شهرستان ها رفت‌وآمد داشته باشد به چشم خود چیزهایی از عالم بزرگان لندن دیده یا از زبان آشنایانی که گاهی با آنان بیلیارد بازی می‌کند یا به اتفاق آنها تکه گوشتی تناول می‌کند چیزهایی در آن باره شنیده می باشد و همچنین می‌داند آن هم‌روش که مردانی خواهند بود که در نظر جاهلان و همچنین جدید و تو و تازه‌کاران پارک جلوه‌ها می‌کنند و همچنین در پارک در حال حشر و همچنین نشر با بدنام‌ترین اجلاف دیده می‌شوند، زنانی هم خواهند بود که می‌قدرت آنها را زنان مردپسند نامید که همهٔ آقایان مقدم آنان را گرامی می‌دارند و همچنین همهٔ همسران آن هم آقایان آنها را نادیده می‌گیرند یا خوار می‌شمارند. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۴۷۶)

البته بر ما واضح و همچنین معلوم می باشد که در میان همهٔ سیّئاتی که موجب انحطاط سیرت آدمی می‌شوند خودپرستی از همهٔ آنها زشت‌تر و همچنین مذموم‌تر می باشد. کسی که خود را ناحق و همچنین‌ نابجا دوست بدارد به وحشتناک‌ترین جنایات عالم دست می‌زند؛ و همچنین هم در کشورها و همچنین هم در میان خانواده‌ها باعث‌ بدبختی و همچنین‌ شقاوت فراوان می‌گردد. شخص خودپرست خانوادهٔ خود را به تنگدستی مبتلا ساخته غالباً آنان را به خاک سیاه می‌نشاند: یک پادشاه خودپرست هم رعایای خود را به خاک سیاه نشانده غالباً آنان را گرفتار جنگ می‌کند. (رمان بازار خودفروشی – صفحه ۷۳۸)

مشخصات کتاب

  • عنوان: بازار خودفروشی
  • نویسنده: ویلیام تکری
  • ترجمه: منوچهر بدیعی
  • انتشارات: نیلوفر
  • تعداد صفحات: ۸۶۵
  • نرخ چاپ سوم – سال شمسی ۱۳۹۳: ۶۵۰۰۰ تومان

👤 نویسنده مطلب: آزاده رمضانی

نظر تو در مورد کتاب بازار خودفروشی چیست؟ لطفا در صورتی که آن کتاب را خوانده‌اید، حتما نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.


» معرفی چند کتاب خوب دیگر از نشر نیلوفر:

  1. رمان ژان باروا
  2. کتاب شبح سرگردان
  3. کتاب سربازان سالامیس

بازار خودفروشی در تاریخ ۵ October 2018 | 8:58 am منتشر شده می باشد

مطلب پیشنهادی

دلواپسی-اثر-پسوا.jpg

کتاب دلواپسی – معرفی کتاب

کتاب دلواپسی |کتاب دلواپسی از قطره| [ معرفی کتاب: نامه به پدر اثر کافکا – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *