چهارشنبه , مرداد ۶ ۱۴۰۰
خانه / معرفی کتاب / نان و همچنین شراب – معرفی کتاب

نان و همچنین شراب – معرفی کتاب

نان و همچنین شراب

|نان و همچنین شراب از قطره|

نان و همچنین شراب رمان تلخی می باشد که نویسنده جهت نشان دادن بعضی واقعیت‌های آن هم از طنز بهره بری و استفاده کرده می باشد ولی باید توجه داشت در همین رمان تلخ که زندگی شهروندان و مردم شهر ایتالیا را منعکس می‌کند، وجود شخصیت‌های قوی مانند دن بنه‌دتو، پیترو سپینا، کریستینا، گفتن کینا و همچنین… امیدبخش می باشد. شخصیت‌هایی که هنوز انسانیت در درون آن هم‌ها زنده می باشد و همچنین فداکاری را به ما نشان می‌دهند. فضای آن کتاب بی شباهت به رمان خرمگس نوشته اتل لیلیان وینیچ نیست. در واقع هر یک از شخصیت‌های کتاب نان و همچنین شراب را می‌قدرت یک خرمگس دانست که تلاش می‌کنند نظریات، باورهای عموم جامعه و همچنین سیاست موجود را به چالش بکشند.

از طرف دیگر پیترو سپینا شبحی از خود نویسنده می باشد و همچنین می‌قدرت آن کتاب را یک اثر اتوبیوگرافیک به حساب آورد. همین نقطه را هم می‌قدرت از نقاط نیرو کتاب دانست. یعنی نویسنده در آن کتاب در مورد موضوعاتی صحبت می‌کند که خود از نزدیک آن هم‌ها را لمس کرده می باشد.

محمد قاضی هم در کتاب خاطرات یک مترجم به خواندنی بودن رمان نان و همچنین شراب چندین بار اشاره کرده می باشد و همچنین داستان ترجمه آن هم را که خود ماجرایی خواندنی می باشد تعریف می‌کند. پیشنهاد می‌کنم در صورتی که به رمان‌های سیاسی و همچنین رمانی که خرافات مذهبی را نقد می‌کند علاقه دارید، حتما آن رمان را مطالعه کنید.

درنهایت به آن نقطه اشاره کنم که در آخر کتاب، صحبتی از سرنوشت قهرمان داستان نمی‌می شود. دلیل آن کار هم آن می باشد که نویسنده در کتاب دانه زیر برف داستان رمان را از آن هم جایی که نان و همچنین شراب تمام می‌می شود ادامه می‌دهد. کتاب دانه زیر برف نیز با ترجمه مهدی سحابی از سوی نشر امیرکبیر چاپ شده می باشد.

[ معرفی کتاب: رمان دن کیشوت – ترجمه محمد قاضی ]

کتاب نان و همچنین شراب

جملاتی از متن کتاب نان و همچنین شراب

روزی که گوش کرهای مصلحتی باز می شود و همچنین زبان لال‌های مصلحتی به سخن درآید آن هم روز آغاز لحظات بسی دردناکی خواهد بود که من آرزومندم تو را از آن هم نصیبی نباشد. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۲۶)

آزادی چیزی نیست که آن هم را به کسی هدیه کنند. می‌قدرت در یک کشور دیکتاتوری زندگی کرد و همچنین آزاد بود. تنها و فقط کافی می باشد که علیه دیکتاتور مبارزه کرد. مردی که با مغز خودش فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کند، آزاد می باشد. مردی که به خاطر آنچه برحق می‌داند مبارزه می‌کند آزاد می باشد. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۵۶)

مومن هیچ‌گاه تنها نیست، برعکس کافر دائما تنها می باشد ولو روز خود را از بام تا شام در پر جنجال‌ترین کوی‌ها بگذراند. جانی که خداوند تبارک و تعالی را درک نکند تنها می باشد، به مثابه برگ جدا شده از درخت می باشد، برگی تنها که به زمین می‌افتد و همچنین خشک می‌می شود و همچنین می‌پوسد. برعکس، جان به خداوند تبارک و تعالی بسته زیرا و به درستی که برگی می باشد به درخت و همچنین به وسیله شیره حیاتی که او را تغذیه می‌کند به شاخه و همچنین تنه و همچنین ریشه و همچنین تمام زمین مرتبط می باشد. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۱۱۹)

بدنی که به ضربات تازیانه عادت کرد دیگر احساس درد نمی‌کند. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۱۴۹)

پدرم الکلی بود و همچنین در سن چهل سالگی مرد. چند هفته قبل از مرگش یک شب مرا به نزد خود خواند و همچنین تاریخچه‌ زندگی خود را جهت من حکایت کرد، یعنی تاریخچه‌ شکستش را. ابتدا از مردن و مرگ پدرش، یعنی پدربزرگم با من شروع به صحبت کرد. پدرش به او چنین گفته بود: «من فقیر و همچنین ناکام می‌میرم، ولی همه‌ی امیدم به تو می باشد، شاید تو بتوانی آنچه را که زندگی به من نداده می باشد، از او بگیری!» پدر من نیز هنگام و زمانی که حس کرد که اجلش فرا رسیده می باشد به من گفت که حرفی به جز تکرار آنچه پدرش به او گفته بوده می باشد، ندارد: «من نیز ای فرزند عزیزم، اینک فقیر و همچنین ناکام می‌میرم. امیدم به تو می باشد و همچنین آرزومندم بتوانی آنچه را که زندگی به من نداده می باشد، تو از او بگیری!» بنابراین آرزوها هم مثل بدهی‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند. من اکنون سی و همچنین پنج سال شمسی دارم، و همچنین می‌بینم در آن هم نقطه‌ای هستم که پدر و همچنین پدربزرگم بودند. من نیز آدمی هستم شکست خورده و همچنین زنم پا به زا می باشد. تنها و فقط همین حماقتم باقی هست که معتقد شوم، فرزندم خواهد توانسته بود آنچه را که زندگی به من نداده می باشد از او بگیرد. من می‌دانم که او نیز نخواهد توانسته بود از آن سرنوشت محتوم بگریزد، او نیز از گرسنگی خواهد مرد، یا از آن هم بدتر نوکر حکومت خواهد شد. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۲۴۹)

دستگاه جادویی خاموش می‌می شود. هیچ‌کس حتی سه کلمه از آنچه آن هم دستگاه پخش کرده نفهمیده می باشد. ولی مگر نیازی به فهمیدن هست؟ فهمیدن به چه درد می‌خورد؟ کیست که در بند فهمیدن باشد؟ در واقع هیچ‌کس را پروای فهمیدن نیست. تو ممکن می باشد کنجکاوی و همچنین علاقه به فهمیدن مطلب کسی از خود نشان بدهید که بخواهد تو را قانع و همچنین مجاب کند، لیکن تبلیغات نه دربند مجاب کردن می باشد و همچنین نه در پی ثابت کردن چیزی. تبلیغات به صورت مسائل بدیهی و همچنین مسلم و همچنین غیر قابل بحث عرضه می‌می شود. شهروندان و مردم شهر بینوا در کوچه، در کشور تبلیغات، خویشتن را همچون ماهی‌هایی احساس می‌کنند که در تور افتاده باشند. دیگر چیز مهمی در بین نیست که کسی بخواهد بفهمد. توری می باشد در آنجا گسترده و همچنین جهت ماهیانی که در تور افتاده‌اند وجود تور واقعیتی می باشد و همچنین تنها واقعیتی می باشد که به حساب می‌آید. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۲۸۱)

کلیسا از واقعیت مذهبی افیونی جهت تخدیر شهروندان و مردم شهر بیچاره ساخته می باشد. آنچه را که شایسته خداوند می باشد به قیصر می‌دهند و همچنین آنچه را که سزاوار قیصر می باشد به خداوند وامی‌گذارند. روح ملکوتی خداوند از کلیسا رخت بربسته و همچنین کلیسا به یک موسسه مادی و همچنین کاملا رسمی و همچنین قراردادی و همچنین سرگرم مشغله‌های دنیوی و همچنین طبقاتی تغییر پیدا کردن شده می باشد. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۳۳۰)

ما در فرهنگی و اجتماعی زندگی می‌کنیم که در آن هم جایی جهت آزادمردان نیست. تنها کشیشانی در امانند که مذهب را به خدمت حکومت و همچنین بانک بگمارند و همچنین هنرمندانی که هنر خود را بفروشند و همچنین حکیمانی که با دانش خود سوداگری کنند. بقیه هر قدر هم که معدود باشند به زندان می‌افتند، تبعید می‌شوند و همچنین تحت نظر قرار می‌گیرند، مشروط بر آنکه مامور حاکم بنا به مقتضیات «سرشان را بی‌صدا زیر آب نکند.» (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۳۷۲)

زندگی فی نفسه نه جدی می باشد و همچنین نه سرسری، نه خسته‌کننده می باشد و همچنین نه جذاب و جالب، بلکه آن موضوعی می باشد به وضع خود ما بستگی دارد. (رمان نان و همچنین شراب – صفحه ۴۰۵)

مشخصات کتاب

  • عنوان: نان و همچنین شراب
  • نویسنده: اینیاتسیو سیلونه
  • ترجمه: محمد قاضی
  • انتشارات: امیرکبیر
  • تعداد صفحات: ۴۲۴
  • نرخ چاپ ششم – ۱۳۹۶: ۳۵۰۰۰ تومان

👤 نویسنده مطلب: سروش فتحی

نظر تو در مورد کتاب نان و همچنین شراب چیست؟ لطفا در صورتی که آن کتاب را خوانده‌اید، حتما نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید.


» معرفی چند کتاب خوب دیگر:

  1. کتاب شیاطین
  2. کتاب سور بز
  3. کتاب بیوه‌ها

نان و همچنین شراب در تاریخ ۲۳ January 2019 | 11:25 am منتشر شده می باشد

مطلب پیشنهادی

دلواپسی-اثر-پسوا.jpg

کتاب دلواپسی – معرفی کتاب

کتاب دلواپسی |کتاب دلواپسی از قطره| [ معرفی کتاب: نامه به پدر اثر کافکا – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *