سه شنبه , شهریور ۲۵ ۱۳۹۹

دیوار گذر – معرفی کتاب

unnamed-file.jpg

دیوار گذر |دیوار گذر از قطره| [ مطلب مرتبط: کتاب شهرستان فرنگ اروپا – نشر ماهی ] کتاب دیوار گذر داستان اول با عنوان دیوار گذر در مورد کارمندی می باشد که ناگهان قدرتی جادویی پیدا می‌کند: عبور از دیوارهای متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین رفتن به سوی …

توضیحات بیشتر »

کتاب ملکوت – معرفی کتاب

ملکوت.jpg

کتاب ملکوت |کتاب ملکوت از قطره| بسیارى کاراکتر م.ل را به شخصیت واقعى نویسنده نزدیک دانسته‌اند و همچنین در صورتی که بهرام صادقى را م.ل بدانیم مى‌قدرت دکتر حاتم، شخصیت غالب دیگر را، نمادى از مردن و مرگ، یاس و همچنین خسران دانست. سایر کاراکترها گویا تنها براى رهنمون کردن …

توضیحات بیشتر »

رگتایم – معرفی کتاب

رگتایم.jpg

رگتایم |رگتایم از قطره| رگتایم اثر ای. ال. دکتروف، نویسنده آمریکایی می باشد که  آثار او روایت زندگی طبقه کارگر آمریکا و همچنین محرومان جامعه را شامل می‌می شود. نام کتاب برگرفته از نام موسیقی‌ای می باشد که در دهه اول قرن بیستم در آمریکا رواج و همچنین ریشه در …

توضیحات بیشتر »

خوشه‌های خشم | همراه با اینفوگرافیک – معرفی کتاب

خوشه-های-خشم.jpg

خوشه‌های خشم | همراه با اینفوگرافیک |خوشه‌های خشم | همراه با اینفوگرافیک از قطره| [ مطلب مرتبط: رمان خرمگس – نشر امیرکبیر ] در مورد رمان خوشه‌های خشم کتاب خوشه‌های خشم با وجود همه تلخ بودن آن هم، کتابی مهم، آگاهی‌قسمت و بخش و همچنین خیلی زیاد خواندنی می باشد …

توضیحات بیشتر »

تربیت فرزندی که هیجانات شدید دارد – معرفی کتاب

1537708376_-تربیت-فرزندی-که-هیجانات-شدیدی-خواهد-داشت.jpg

تربیت فرزندی که هیجانات شدید دارد |تربیت فرزندی که هیجانات شدید دارد از قطره| [ لینک: آیا مادر خوبی هستم؟ ] رفتار درمانی دیالکتیکی چیست؟ رفتار درمانی دیالکتیکی یا رفتار درمانی گفتمانی Dialectical Behavior Therapy روشی جهت کمک به افرادی می باشد که نمی‌توانند هیجاناتی را که منجر به رفتارهای …

توضیحات بیشتر »