جمعه , مرداد ۱ ۱۴۰۰
خانه / معرفی کتاب / در باب حکمت زندگی – معرفی کتاب

در باب حکمت زندگی – معرفی کتاب

در باب حکمت زندگی

|در باب حکمت زندگی از قطره|

[ مطلب مرتبط: رمان دنیای سوفی – رمانی فلسفی همراه با اینفوگرافیک کتاب ]

در باب حکمت زندگی از نشر نیلوفر

جملاتی از متن کتاب در باب حکمت زندگی

هنگام و زمانی که کسی جوون، زیبا، ثروتمند و همچنین مورد احترام می باشد می‌پرسیم که آیا شاد هم هست؟ تا بدانیم که خوشبخت می باشد یا نه. ولی در صورتی که شاد باشد، دیگر فرقی نمی‌کند که جوون می باشد یا پیر، راست قامت می باشد یا گوژ پشت، ثروتمند یا فقیر؛ چنین کسی شادکام می باشد. و همچنین آن او را بس. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۳۲)

دغدغه فکری شهروندان و مردم شهر عادی تنها و فقط آن می باشد که وقت بگذرانند، ولی باید توجه داشت دغدغه کسی که استعدادی دارد آن می باشد که از آن هم بهره بری و استفاده کند. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۴۲)

مشغولیت اصلی شهروندان و مردم شهر در همه کشور ها ورق بازی شده می باشد. که نشان دهنده ارزش آنها و همچنین اعلام ورشکشتگیِ فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می باشد. از آنجا که فکری جهت مبادله با یکدیگر ندارند، ورق مبادله می‌کنند و همچنین می‌کوشند پول یکدیگر را ببرند. آه، چه موجودات رقت انگیزی! (در باب حکمت زندگی – صفحه ۴۳)

تفاوت میان خودپسندی و همچنین غرور در آن می باشد که غرور نظر راسخ به ارزش فوق‌العاده خویش در باره‌ای خاص می باشد. ولی باید توجه داشت خودپسندی، خواستِ ساخته یا ایجاد چنین اعتقادی در دیگران می باشد و همچنین معمولا با آن آرزوی نهان همراه می باشد که در نهایت، خود نیز بتوانیم به آن هم نظر برسیم. بنابراین غرور از درون انسان نشات می‌گیرد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که، قدردانی مستقیم از خویش می باشد. ولی باید توجه داشت خودپسندی کوششی می باشد جهت جلب قدردانی از بیرون، یعنی دستیابی غیر مستقیم به قدردانی می باشد. از آن رو، خودپسندی آدمی را پرگو، و همچنین غرور کم گو می‌کند. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۸۱)

مبتذل‌ترین غرور، غرور ملی می باشد. زیرا کسی که به ملیت خود افتخار می‌کند در خود کیفیت با ارزشی جهت افتخار ندارد. وگرنه به چیزی متوسل نمی‌شد که با هزاران فرد یا شخص در آن هم مشترک می باشد. برعکس، کسی که امتیازات فردی مهمی در شخصیت خود داشته باشد، کمبودها و همچنین خطاهای ملت خود را واضح‌تر از دیگران می‌بیند. زیرا مدام با اینها برخورد می‌کند. ولی باید توجه داشت هر نادان فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد، به مثابه آخرین دستاویز به ملتی متوسل می‌می شود که خود جزئی از آن هم می باشد. چنین کسی آماده و همچنین خوشحال می باشد که از هر خطا و همچنین حماقتی که ملتش دارد، با چنگ و همچنین دندان دفاع کند. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۸۳)

آبرو از حیثِ عینی، عقیده دیگران در خصوص ارزش ماست و همچنین از نظر ذهنی، بیمِ ما از عقیده دیگران می باشد. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۸۶)

هر کس می‌تواند توقع آبرومند بودن داشته باشد. ولی باید توجه داشت توقع شناخته شدن و شهرت داشتن، منحصر به اشخاص استثنایی می باشد. زیرا شناخته شدن و شهرت تنها و فقط در اثر دستاوردهای فوق‌العاده حاصل می‌می شود. آن دستاوردها یا مرتبط به اعمال آدمی می‌می شود یا به آثار او و همچنین بنابراین جهت شناخته شدن و شهرت دو راه باز می باشد. جهت دستیابی به اعمال پهناور و بزرگ به ویژه قلب پهناور و بزرگ و همچنین جهت رفتن به راه خلق آثار، ذهنی پهناور و بزرگ مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد. هر یک از آن دو راه مزایا و همچنین مضرات خود را دارند. تفاوت اصلی آن می باشد که اعمال گذرا خواهند بود، ولی باید توجه داشت آثار ماندگارند. شریف‌ترین عمل دائما زمانی کوتاه تاثیرگذار می باشد. ولی باید توجه داشت اثر نبوغ آسا در طول همه اعصار تاثیری ماندگار دارد و همچنین انسان‌ها را ارتقا می‌دهد. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۲۷)

لیشتنبرگ می‌پرسد: «هنگام و زمانی که کله‌ای با کتابی برخورد می‌کند و همچنین صدای پوکی شنیده می‌می شود، آیا دائما آن صدا از کتاب می باشد؟! (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۳۲)

موجودی که ارزشمندی یا بی‌ارزش بودن آن هم، وابسته به نظر دیگران باشد، چه موجود اسفباری می باشد. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۳۶)

زندگی جهت لذت بردن نیست، بلکه جهت سپری کردن و همچنین پشت سر گذاردن می باشد. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۴۷)

سعادت و همچنین لذت، سرابی می باشد که تنها و فقط از راه دور قابل رویت می باشد و همچنین هنگامی که به آن هم نزدیک می‌شویم ناپدید می‌گردد. در عوض رنج و همچنین درد واقعیت دارد و همچنین خود مستقیما نماینده خویش می باشد. و همچنین نه به وهم مستلزم و نیاز دارد نه به انتظار. حال در صورتی که آن آموزه ثمر دهد، دیگر در پی سعادت و همچنین لذت نمی‌رویم و همچنین اکثرا و بیشتر قصدمان آن می باشد که در حد امکان راه را بر درد و همچنین رنج ببندیم. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۵۱)

ما در زندگی مانند راهپیمایی هستیم که با هر گام که پیش می‌رود اشیا را در مقایسه با آنچه از دور میدیده می باشد به صورت غیره ای می‌بیند و همچنین اشیا هرچه به آنها نزدیک‌تر می‌می شود تغییر می‌کنند. به ویژه در مورد آرزوهامان چنین حسی داریم. غالبا چیزی کاملا متغایر و متفاوت یا بهتر از آنچه می‌جستیم میابیم. همچنین مطلوب خود را از راهی بهتر پیدا می‌کنیم، نه از راهی که در آغاز جهت رسیدن به هدف خود در آن هم گام نهاده بودیم. به ویژه آن هم جا که در پی لذت، سعادت و همچنین شادی بوده‌ایم، در عوض حکمت، بصیرت و همچنین شناخت به دست می‌آوریم. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۵۷)

پس هرکس که تنهایی را دوست نمی‌دارد، دوستدار آزادی هم نیست. زیرا تنها و فقط در تنهایی آزادیم. اجبار، ملازم جدایی‌ناپذیر هر جمع می باشد. هر جمعی از اشخاص خود می‌خواهد که از فردیت خود صرفنظر کنند و همچنین هرچه فردیت انسان با ارزش‌تر باشد، چشم پوشی از آن هم بخاطر جمع دشوار‌تر می باشد. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۶۷)

آنچه انسان‌ها را به سوی جمع سوق می‌دهد آن می باشد که نمی‌توانند تنهایی را و همچنین در تنهایی، خود را تحمل کنند. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۱۷۰)

جهت زندگی کردن در میان آدمیان، بایستی و حتما جهت همه، با هر خصوصیتی که دارند، هرقدر هم نابهنجار باشد، حق وجود قایل باشیم و همچنین تنها و فقط می‌توانیم بکوشیم که از خصوصیاتشان برحسب نوع و همچنین کیفیتی که دارند بهره بری و استفاده کنیم. ولی باید توجه داشت نه می‌توانیم امیدی به تغییرشان ببندیم، نه چنان که خواهند بود محکومشان کنیم. آن درست مصداقِ آن ضرب المثل می باشد که: زندگی کن و همچنین بگذار زندگی کنند. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۲۰۲)

وقایع زندگی ما به تصاویر درون کالایدوسکوپ می‌مانند که با هر چرخش، چیز غیره ای را نشان می‌دهد، ولی باید توجه داشت در اصل یک چیز در برابر چشمِ ماست. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۲۳۳)

در پایان زندگی آن هم اتفاقی می‌افتد که در اخر جشن بالماسکه دیدن می‌کنیم. ماسک‌ها را از چهره برمی‌دارند. اکنون می‌بینیم آن هم افرادی که در طول زندگی با ما تماس پیدا نموده اند واقعا چه افرادی بوده‌اند. زیرا اکنون دیگر اشخاص شخصیت خود را نشان داده‌اند، اعمال به پس نتیجه آن می شود که نشسته‌اند، دستاوردها به روش منصفانه مورد قدردانی واقع شده و همچنین همه فریب‌ها فرو ریخته‌اند. همه اینها به زمان مستلزم و نیاز داشت. (در باب حکمت زندگی – صفحه ۲۶۵)

تفاوت اساسی میان جوانی و همچنین پیری آن می باشد که در جوانی زندگی را پیش رو داریم و همچنین در پیری مردن و مرگ را. ولی باید توجه داشت بایستی و حتما پرسید که کدام یک دشوارتر می باشد. و همچنین آیا بطور کلی بهتر نیست که ادمی زندگی را پشت سر گذاشته باشد تا آنکه در پیش رو داشته باشد؟ (در باب حکمت زندگی – صفحه ۲۷۲)

[ مطلب مرتبط: تسلی بخشی‌های فلسفه اثر آلن دوباتن ]

شوپنهاور نویسنده کتاب در باب حکمت زندگی

مشخصات کتاب

  • عنوان: در باب حکمت زندگی
  • نویسنده: آرتور شوپنهاور
  • مترجم: محمد مبشری
  • انتشارات: نیلوفر
  • تعداد صفحات: ٢٧۴
  • نرخ چاپ هشتم سال شمسی ٩۶ : ١٩٠٠٠ تومان

👤 نویسنده مطلب: نگار نوشادی 

نظر تو در مورد کتاب در باب حکمت زندگی چیست؟ لطفا در صورتی که آن کتاب را خوانده‌اید، حتما نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید. با نظر دادن در مورد کتاب‌ها در انتخاب کتاب به همدیگر کمک می‌کنیم.


» معرفی چند کتاب خوب دیگر از نشر نیلوفر:

  1. رمان کافکا در کرانه
  2. رمان تونل
  3. رمان خداحافظ گاری کوپر

در باب حکمت زندگی در تاریخ ۲۳ July 2018 | 10:43 am منتشر شده می باشد

مطلب پیشنهادی

دلواپسی-اثر-پسوا.jpg

کتاب دلواپسی – معرفی کتاب

کتاب دلواپسی |کتاب دلواپسی از قطره| [ معرفی کتاب: نامه به پدر اثر کافکا – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *