شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۰
خانه / معرفی کتاب / برادران کارامازوف | همراه با اینفوگرافیک – معرفی کتاب

برادران کارامازوف | همراه با اینفوگرافیک – معرفی کتاب

برادران کارامازوف | همراه با اینفوگرافیک

|برادران کارامازوف | همراه با اینفوگرافیک از قطره|

جملاتی از متن رمان برادران کارامازوف

آن هم‌چه ایمان را جهت شخص واقع‌بین به ارمغان می‌آورد معجزه نیست. واقع‌بین راستین، در صورتی که مومن نباشد، دائما در خود اقتدار و قدرت و همچنین توانایی ایمان نیاوردن به معجزه را نیز خواهد یافت، و همچنین در صورتی که معجزه همچون واقعیتی بی‌زیرا و به درستی که‌وچرا در برابر او بایستد حاضر می باشد در حواس خود تردید کند ولی باید توجه داشت واقعیت را تصدیق نکند. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۳۴)

از دروغ بپرهیز، از همه‌ی دروغ‌ها، مخصوصا دروغ به خودت. مراقب دروغ خودت باش و همچنین هر ساعت، هر دقیقه، آن هم را وارسی کن. و همچنین از سرزنش بپرهیز، هم سرزنش خودت و همچنین هم سرزنش دیگران: آن هم‌چه در تو بد می‌نماید به صرف آن واقعیت و حقیقت که آن هم را در خودت دیدن کرده‌ای پالایش می‌یابد. و همچنین از ترس دوری کن، گرچه ترس صرفا پی‌آمد هر دروغی می باشد. از کم‌دلی خودت در دستیابی به عشق نهراس، و همچنین در عین حال حتی از کارهای بد خودت هم نهراس. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۶۹)

پدران راهب، چرا روزه می‌گیرید؟ چرا در ازای آن هم به پاداشی آسمانی چشم طمع دارید؟ جهت چنین پاداشی من هم می‌روم و همچنین روزه می‌گیرم! نه، راهب مقدس، بکوش تا در زندگی پارسا باشی، در جامعه مفید باشی بی‌آن هم‌که خود را با نان دیگران در صومعه‌ای حبس کنی، و همچنین بی‌طمع هیچ‌گونه پاداشی از بالا – آن قدری دشوارتر می باشد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۱۰۲)

خداوند تبارک و تعالی وقت خیلی کمی به ما داده، تنها و فقط بیست‌وچهار ساعت در روز اختصاص داده، طوری که حتی وقت کافی جهت خوابیدن نیست، چه رسد به توبه. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۱۴۸)

از گناهان‌تان نهراسید، حتی آن هم‌گاه که به آن هم پی می‌برید، به‌شرط آن هم‌که توبه کنید، ولی باید توجه داشت با خداوند تبارک و تعالی شرط نگذارید. باز می‌گویم، مغرور نباشید. در برابر کهتران مغرور نباشید، در برابر مهتران نیز مغرور نباشید. و همچنین از آنان که تو را می‌رانند، بی‌آبروی‌تان می‌کنند، دشنام‌تان می‌دهند و همچنین به تو تهمت می‌زنند کین به دل نگیرید. از کارفران، آموزگارانشر و همچنین ماده‌گرایان نیز کین به دل نگیرید، نه حتی از افرادی در میان آنان که شرورند، و همچنین نه از افرادی در میان آنان که نیکند، زیرا بسیاری از آنان نیکند، خاصه در روزگار ما. در دعاهای‌تان از آنان چنین یاد کنید: خدایا رستگار کن آنانی را که کسی نیست جهت‌شان دعا کند، نیز رستگار کن آنانی را که نمی‌خواهند به درگاه تو دعا کنند. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۱۸۴)

انسان تا زمانی که آزاد بماند دیگر دغدغه‌ی بی‌وقفه و همچنین آزاردهنده‌ای برایش نمی‌ماند جز پیدا کردن و یافتن کسی که هرچه زودتر در برابرش تعظیم کند. ولی باید توجه داشت انسان چیزی را می‌جوید در پایش بیفتد که بی‌زیرا و به درستی که‌وچرا باشد، به قدری بی‌زیرا و به درستی که‌وچرا که همه‌ی انسان‌ها بی‌درنگ در پرستش همگانی‌اش اتفاق نظر داشته باشند. زیرا و به درستی که دغدغه‌ی آن موجودات ترحم‌انگیز تنها و فقط پیدا کردن و یافتن چیزی نیست که من یا غیره ای بتواند در برابرش تعظیم کند، بلکه پیدا کردن و یافتن چیزی می باشد که هرکس غیره ای نیز به آن هم ایمان آورد و همچنین در برابرش تعظیم کند، زیرا و به درستی که ناگزیر همه‌چیز بایستی و حتما باهم باشد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۲۸۱)

به تو می‌گوییم جهت انسان هیچ دغدغه‌ای آزارنده‌تر از آن نیست که کسی را بجوید تا هرچه زودتر بتواند آن هم عطیه‌ی آزادی را که آن موجود مفلوک با آن هم به دنیا می‌آید به او بسپرد. ولی باید توجه داشت تنها کسی می‌تواند آزادی انسان‌ها را بر عهده بگیرد که وجدان‌شان را راضی کند. با نان بیرقی بی‌زیرا و به درستی که و همچنین چرا به تو داده شد: به انسان نان بده و همچنین او در برابرت تعظیم می کند، زیرا و به درستی که هیچ‌چیز ناگزیرتر از نان نیست. ولی باید توجه داشت در صورتی که در عین حال کسی غیره ای وجدان او را در اختیار گیرد – آه، آن هم‌گاه حتی نان تو را بر زمین می‌اندازد و همچنین کسی را متابعت می‌کند که وجدانش را فریفته می باشد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۲۸۲)

زندگی بهشت می باشد، و همچنین ما همه در بهشتیم ولی باید توجه داشت نمی‌خواهیم آن هم را بفهمیم، و همچنین در صورتی که به‌راستی می‌خواستیم آن هم را بفهمیم فردا سرتاسر دنیا بهشت می‌شد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۳۱۸)

دنیا، به‌ویژه اخیرا، اعلام آزادی کرده می باشد، ولی باید توجه داشت در آن آزادی آنان چه می‌بینیم: تنها و فقط بردگی و همچنین خودکشی! (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۳۴۴)

هنگام و زمانی که پسر خداوند تبارک و تعالی به صلیب کشیده شد و همچنین مرد، از بالای صلیب یک‌راست رفت به جهنم و همچنین همه‌ی گناهکارانی را که آن هم‌جا رنج می‌کشیدند آزاد کرد. و همچنین جهنم نالید زیرا و به درستی که فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کرد دیگر گناهکارانی نخواهند آمد. و همچنین خداوندگار به جهنم گفت: «ناله نکن، ای جهنم، زیرا و به درستی که همه‌ی انواع قدرتمندان، و همچنین فرمانروایان، قضات پهناور و بزرگ و همچنین ثروتمندان از همه‌جا به‌سوی تو خواهند آمد و همچنین تو همچون دائما پر خواهی بود، تا ابدالآبد، تا زمانی که من دوباره بیایم. درست می باشد، آن آن هم چیزی می باشد که گفت…» (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۴۴۹)

من به شهروندان و مردم شهر ایمان دارم و همچنین دائما خوشحال می‌شم به انصاف با آن هم‌ها رفتار کنم ولی باید توجه داشت هیچ‌وقت رو بهشون نمی‌دم، آن شرط لازمه. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۵۹۳)

بسیاری آدم‌ها تنها و فقط به آن دلیل شریفند که احمقند. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۶۴۲)

در صورتی که خدای لایتناهی وجود نداشته باشد، پس فضیلتی هم نیست، و همچنین اصلا نیازی به آن هم نیست. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۶۸۴)

واقعیت و حقیقت به‌ندرت چیز بامزه‌ای می باشد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۶۹۴)

لحظاتی هست که، در انجام وظایف‌مان، خودمان در برابر انسان درون و همچنین هم به خاطر انسان درون تقریبا احساس ترس می‌کنیم! آن لحظاتی می باشد که آدم به وحشت حیوان جنایتکاری می‌اندیشد که از پیش می‌داند همه‌چیز از دست رفته می باشد ولی باید توجه داشت همچنان تقلا می‌کند، همچنان نیت و اراده دارد با تو بجنگد. آن‌ها لحظاتی می باشد که همه‌ی غرایز صیانت نفس فورا در او سربلند می‌کند و همچنین او در تلاش جهت نجات خودش به تو با چشمی نافذ نگاه می‌کند، می‌پرسد و همچنین رنج می‌کشد، تو را می‌گیرد و همچنین مطالعه می‌کند، چهره‌تان را، اندیشه‌های‌تان را، در انتظار آن‌که ببیند از کدام سو ضربه خواهید زد، و همچنین بی‌درنگ هزاران طرح در ذهن اشفته‌اش می‌ریزد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۷۷۴)

کاملا در سلامت عقل هستم، ولی باید توجه داشت روحم زیر بار سنگینی می باشد. (رمان برادران کارامازوف – صفحه ۸۰۷)

[ لینک: رمان باباگوریو – نشر مرکز ]

رمان برادران کارامازوف

مشخصات کتاب

  • عنوان: برادران کارامازوف
  • نویسنده: فیودور داستایفسکی
  • ترجمه: احد علیقلیان
  • انتشارات: مرکز
  • تعداد صفحات: ۸۵۴
  • نرخ چاپ پنجم: ۶۲۵۰۰ تومان
  • جلد گالینگور

👤 نویسنده مطلب: سروش فتحی

نظر تو در مورد رمان برادران کارامازوف چیست؟ لطفا در صورتی که آن کتاب را خوانده‌اید، حتما نظرات ارزشمند خود را با ما در میان بگذارید. از میان آثار داستایفسکی کدام‌ کتاب‌(ها) را مطالعه کرده‌اید و همچنین کدام مورد را اکثرا و بیشتر از همه دوست دارید؟


» معرفی چند مطلب خوب دیگر:

  1. پیشنهاد رمان جهت مطالعه
  2. معرفی کتاب
  3. معرفی بهترین کتاب‌های دنیا

برادران کارامازوف | همراه با اینفوگرافیک در تاریخ ۱۱ December 2018 | 4:04 pm منتشر شده می باشد

مطلب پیشنهادی

دلواپسی-اثر-پسوا.jpg

کتاب دلواپسی – معرفی کتاب

کتاب دلواپسی |کتاب دلواپسی از قطره| [ معرفی کتاب: نامه به پدر اثر کافکا – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *