شنبه , مرداد ۲ ۱۴۰۰
خانه / معرفی کتاب / کتاب جنگ آخر زمان – معرفی کتاب

کتاب جنگ آخر زمان – معرفی کتاب

کتاب جنگ آخر زمان

|کتاب جنگ آخر زمان از قطره|

مرشد، با ویژگی‌هایی که خواندید، بدون آنکه خودش بخواهد همراهانی پیدا می‌کند. اقتدار و قدرت او به‌حدی می باشد که همه را شامل سنگ‌دل‌ترین خلاف‌کارها را شیفته خود می‌کند. رفته‌رفته مرشد با سیاست‌های جدید جمهوری روبه‌رو می‌می شود و همچنین می‌بیند قوانینی وضع شده که نادرست به‌نظر می‌آید. شامل آنکه جمهوری عبادات را آزاد اعلام کرده بود، گورستان‌ها را از دست کشیش‌ها خارج کرده بود و همچنین حتی ازدواج مدنی را الزمانی کرده بود. در کنار همه آن موارد حکومت جمهوری می‌خواست از شهروندان و مردم شهر مالیات هم بگیرد.

مرشد بعد از روبه‌رو شدن با تغییرات و همچنین شنیدن آن موارد – که تنها بخشی از تغییرات می باشد – جمهوری را حکومت شیطان می‌داند. مرشد آخر زمان را به شهروندان و مردم شهر وعده می‌دهد و همچنین می‌کوشد آنان را با ایمانی عتیق با هم متحد کند. شهروندان و مردم شهر فقیر نیز، با دیدن اوضاع و همچنین همراه شدن عده‌ای با مرشد، به او ملحق می‌شوند. در مدت کوتاهی شهروندان و مردم شهر بسیاری همراه با مرشد به منطقه‌ای دور افتاده به نام «کانودوس» می‌روند و همچنین در آنجا جامعه‌ای تشکیل می‌دهند که به هیچ چیز جز خودش شبیه نیست. جایی که مرشد حکم می‌راند و همچنین در کنار خودش خطرناک‌ترین جنایت‌کارها را جمع کرده می باشد و همچنین از همه مهم‌تر حکومت را شیطانی و همچنین ضدمسیح می‌نامد. آن اوضاع باعث می‌می شود مرشد و همچنین کانودوس کابوس جمهوری نوپا می شود.

در کنار مرشد، ما با دیگر شخصیت‌های اصلی رمان آشنا می‌شویم و همچنین نویسنده – شبیه کتاب سور بز – از هر کدام از آن هم‌ها پیشینه‌ای کوتاه پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. با سیاست‌مدارانی آشنا می‌شویم که دلیل کارهای مرشد را درک نمی‌کنند و همچنین اصولا کسی نمی‌توانسته بود از آنچه روی داده می باشد سر در بیاورد. چرا که «نخبگان سیاسی، روشنفکران و همچنین سربازان اصولا فکرش را هم نمی‌کردند که شهروندان و مردم شهر فقیر علیه چیزی که دقیقا جهت حمایت از ایشان، یعنی دهقانان و همچنین قربانیان نظام پیشین کشور برقرار شده بود، سر به شورش بردارند.»

همین موضوع باعث شد که روشنفکران و همچنین سیاست‌مداران موضوع را توجیه و همچنین نظریه‌ای ابداع کنند. نظریه آن بود که آن‌ها – مرشد و همچنین همراهان او در کانودوس – دشمنان جمهوری خواهند بود و همچنین طبیعتا بایستی و حتما از میان بروند. بنابراین در پس نتیجه آن می شود که آن اراده و تصمیم راسخ، حکومت جمهوری به جنگ با آن هم‌ها می‌رود و همچنین…

ولی باید توجه داشت شکل گرفتن جنگ میان جمهوری و همچنین کانودوس به آن سادگی نیست و همچنین جهت درک آن هم بایستی و حتما کتاب را به شکل دقیق مطالعه کرد و همچنین همچنین از جنبه‌های سیاسی برزیل آن هم زمان آگاه بود که البته نویسنده آن موضوع را نیز در نظر داشته و همچنین کتاب را به شکلی نوشته می باشد که هر خواننده‌ای بتواند موضوع را درک کند. با آن همه ماریو بارگاس یوسا، رمان بی‌نظیر و همچنین مهمی خلق کرده می باشد که می‌تواند در دنیای امروز هم مصداق داشته باشد و همچنین به وسعت دید مخاطب کمک کند.

[ معرفی کتاب: کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین – ترجمه عبدالله کوثری ]

کتاب جنگ آخر زمان

در مورد رمان ماریو بارگاس یوسا

کتاب جنگ آخر زمان در ارتباط و رابطه با تعارض میان مدرنیته و همچنین سنت می باشد. در ارتباط و رابطه با جامعه‌ای می باشد که سرعت تغییرات در آن هم آنقدر بالا می باشد که به بعضی از شهروندان و مردم شهر اجازه نمی‌دهد خود را با شرایط سازگار کنند و همچنین مهم‌تر از همه در ارتباط و رابطه با نبود زبان مشترک بین شهروندان و مردم شهر و همچنین حکومت می باشد. شهروندان و مردم شهر از یک سو فقیر خواهند بود که به راحتی تحت تاثیر خرافات و همچنین مذهب علیه جمهوری شورش می‌کنند و همچنین جمهوری هم از طرف دیگر آنقدر پخته نیست که طرف مقابل خود را درک و همچنین به گفتگو با آن هم‌ها بپردازد و همچنین پس نتیجه آن می شود که آن هم چیزی می باشد که در آن کتاب شرح مفصل آن هم را می‌خوانید.

یوسا در مصاحبه‌ای در ارتباط و رابطه با آن شورش و همچنین اوضاع وخیمی که پیش آمده بود می‌گوید:

بگذارید جهت آنهایی که اصل ماجرا را نمی‌دانند بگویم که هنگام و زمانی که شورش برپا شد، حکومت جمهوریخواه لشگری پهناور و بزرگ جهت سرکوب آن هم فرستاد و همچنین هنگام و زمانی که نبرد تمام شد، چهل هزار فرد یا شخص، شامل آدم‌های خیلی زیاد جوون و همچنین خیلی زیاد پیر کشتن و قتل‌عام شده بودند.

آن را در نظر داشته باشید که حکومت جمهوری با یک بار لشگرکشی نتوانست شورشیان را شکست دهد و همچنین دوباره و همچنین دوباره اقدام کرد. در ابتدا حکومت با دیدن موفقیت‌های شورشیان و همچنین دیدن نتایج سلاح‌هایی که بهره بری و استفاده می‌کردند نظریه خود را گسترش دادند که حتما انگلیس پشت شورشیان می باشد وگرنه شکست لشگر حکومت ناممکن می باشد. ولی باید توجه داشت واقعیت چیز غیره ای می باشد.

آن شورش و همچنین در مقابل آن هم، سرکوب خیلی زیاد عجیب می باشد. در حدی که به سختی می‌قدرت باور کرد آن تعداد از آدم‌ها کشته شده باشند. شهروندان و مردم شهر فقیر و همچنین دهقانان که هیچ چیزی از خود نداشتند به سمت مرشد روانه می‌شدند تا حداقل خداوند تبارک و تعالی را داشته باشند. اقتدار و قدرت کلام و همچنین وقار مرشد به‌حدی بود که همه را جذب خود می‌کرد. تاثیر او بر وحشی‌ترین جنایتکارها هم به شکلی بود که آن هم‌ها تغییر پیدا کردن به فرشته می‌کرد، چیزی که کسی آن هم را باور نمی‌کرد. شخصیت مرشد شامل مهم‌ترین شخصیت‌های رمان می باشد که ما هیچ‌گاه به او نزدیک نمی‌شویم. بیشترین حد نزدیکی ما با مرشد آن هم توصیفات ابتدایی و اولیه کتاب می باشد که در بالا هم بخشی از آن هم نقل شد. یوسا در ارتباط و رابطه با شخصیت مرشد می‌گوید:

پرداختن به آن شخصیت مشکل بخصوصی بود. نمی‌خواستم راوی به درون وجود او راه بیابد، زیرا و به درستی که می‌ترسیدم همه جنبه‌های اساطیری آن آدم یکباره فرو بریزد. او تنها و فقط دورادور توصیف می‌می شود، از فاصله‌ای که زاییده احترام و همچنین ترس و همچنین آن قبیل احساس‌هاست. بنابراین خیلی احتیاط می‌کردم تا گرفتار طنز و همچنین طیبتی نشوم که مرشد را از هاله تقدس محروم می‌کرد.

در ارتباط و رابطه با جنبه‌های متنوع و گوناگون و مختلف کتاب می‌قدرت خیلی زیاد نوشت و همچنین بحث کرد ولی باید توجه داشت هیچ‌چیز بهتر از آن نیست که کتاب را بخوانید و همچنین مستقیما با آن هم درگیر شوید. ما در آن معرفی کتاب به قسمت و بخش‌های کلی داستان و همچنین کتاب اشاره کردیم ولی باید توجه داشت خواننده در آن هم ابتدا که کتاب را شروع کند متوجه می‌می شود با رمانی گسترده و همچنین عظیم روبه‌رو می باشد که قسمت و بخش‌های متنوع و گوناگون و مختلف آن هم به زیبایی به هم پیوند داده شده‌اند. یوسا داستان‌نویسی را بلد می باشد و همچنین می‌تواند ساعت های طولانی و زیاد تو را به خواند کتاب ترغیب کند.

البته گاهی جنگ‌های متنوع و گوناگون و مختلف کتاب ممکن می باشد خارج از حوصله باشد ولی باید توجه داشت به روش کلی با آن ترجمه خوب و همچنین روان، بعید می باشد از خواندن کتاب که پس نتیجه آن می شود که سه سال شمسی از عمر یوسا می باشد پشیمان شوید.

در آخر کتاب نیز، یوسا خود کمی در مورد کتاب و همچنین جریانات تاریخی آن هم زمان برزیل صحبت می‌کند و همچنین خواننده را از جنبه‌های متنوع و گوناگون و مختلف موضوع باخبر می‌کند. در آخر همین مطلب آخر کتاب، یوسا پیشامد جدید اصلی کتاب جنگ آخر زمان را جنین گفتن می‌کند:

کتاب جنگ آخر زمان در تاریخ ۱ September 2019 | 10:45 am منتشر شده می باشد

مطلب پیشنهادی

دلواپسی-اثر-پسوا.jpg

کتاب دلواپسی – معرفی کتاب

کتاب دلواپسی |کتاب دلواپسی از قطره| [ معرفی کتاب: نامه به پدر اثر کافکا – …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *